SBB Noord-Nederland staat voor Schulden-en Beschermingsbewind Noord-Nederland.

Een dynamisch bedrijf met jarenlange expertise én ervaring. SBB Noord-Nederland staat in contact met sociale hulporganisaties waardoor het bereik aan netwerk, ervaring en kennis ruim aanwezig is. SBB Noord-Nederland werkt ook met hen samen en waar de cliënten alleen maar baat bij hebben.

Vanuit een plan van aanpak, wat samen wordt opgemaakt, kan de cliënt uiteindelijk weer verder en een stap opwaarts maken. Dat betekent dat cliënten maatwerk mogen verwachten met een bewindvoerder die naast haar cliënten staat. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden: wat kan, wat kan juist niet, kortom wat is realistisch en haalbaar. 

Daarnaast is het werken met schulden een expertise van SBB Noord-Nederland. Samen kijken naar welke stappen er dienen te worden genomen om weer mogelijkheden te scheppen naar een gezonde toekomst naar bijvoorbeeld een schuldenvrij bestaan of juist meer rust in het hoofd en weer grip & zicht op het leven krijgen. 

SBB Noord-Nederland heeft haar kantoor in de stad Groningen en is van daaruit werkzaam behalve in de provincie Groningen ook in Friesland, Noord-Holland, Drenthe en Overijssel. 

Tot slot, behalve de juridische en zeer bureaucratisch weg die een bewindvoerder bewandelt, loopt deze bewindvoerder ook letterlijk van tijd tot tijd samen met haar cliënten over een pad. Dit kan een boswandeling zijn, samen met de hond(en) of een rondje dorp. Tijdens het wandelen maak je je kop beter leeg en ontstaan er geheel andere soort gesprekken dan aan de keukentafel. 

Sluit Menu